DUCHOVNÁ SLUŽBA V SKALNOM SANKTUÁRIU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 2021

  

Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov nad obcou Ladce slúži veľkému duchovnému dielu ohlasovať svetu posolstvo Božieho milosrdenstva.

Skalné sanktuárium je možné navštíviť individuálne alebo organizovane kedykoľvek s dodržaním aktuálnych pandemických usmernení podľa Covid automatu pre danú oblasť.

Viac ako zažívanie prirodzeného relaxu, prinášajú pútnikom duchovný úžitok sväté omše, pobožnosti a služba vysluhovania sviatosti zmierenia.

 

 Pravidelné sväté omše a pobožnosti v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva

 

Pravidelná duchovná služba bude od 19. júna 2021 do 16. októbra 2021 zabezpečovaná takto:

Sobota   11,00 hod       Modlitba krížovej cesty (Marika Dudášová a kňazi prichádzajúcich farností)

                 14,00 hod       Svätá omša

                 15,00 hod       Modlitba Hodinky k Božiemu milosrdenstvu

Nedeľa   15,00 hod       Modlitba Hodinky k Božiemu milosrdenstvu

                       

Celebrantom pravidelných svätých omší v sobotu je Mons. Jozef Petráš farár v Ladcoch  (resp. iný kňaz, ktorého farnosť Ladce na konkrétne termíny zabezpečí).

Modlitbu Hodinky k Božiemu milosrdenstvu v nedeľu vedie Mons. Michal Janech, výpomocný duchovný vo farnosti Ladce (resp. laik, ktorého o túto službu požiada kňaz).

Prípravu pravidelných svätých omší a pobožností (príprava oltára, ozvučenie, liturgické potreby) zabezpečia dobrovoľníci.

 

 Nepravidelné sväté omše a pobožnosti v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva

  1. Privilegovaným miestom na slávenie svätej omše pre pútnikov je Kostol Božieho milosrdenstva v Ladcoch. Požiadavku na možnosť slávenia svätej omše pre pútnikov je potrebné dohodnúť aspoň týždeň vopred s Farským úradom v Ladcoch (MT 0910 911 002)
  2. V Skalnom sanktuáriu môžu mať pútnici svätú omšu aj v inom čase, ak ich sprevádza kňaz, ktorý si slávenie sv. omše (otváranie sakristie, prípravu oltára a ozvučenia) dohodne so sprievodkyňou pútnikov pani Máriou Dudášovou (MT 0910 663 963) alebo pánom Mariánom Faturíkom (MT 0908 677 948), preukáže sa platným celebretom a zapíše slávenie sv. omše do knihy celebrantov.
  3. Kňaz, ktorý nepožaduje spoluprácu so sprievodcami, zapíše slávenie sv. omše do knihy celebrantov. V tomto prípade si kňaz prinesie vlastné liturgické predmety na slávenie sv. omše.
  4. Pre návštevu Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva pre starších pútnikov a pútnikov so zdravotným obmedzením bude zabezpečené vyvezenie autobusmi dňa júla, 7. augusta a 4. septembra 2021 o 12,30 hod zo spodnej etáže lomu (prípadne umožnená preprava vlastnými osobnými autami so sprievodom).

Výstup pútnikov a organizovaných skupín je bežne možný len od chaty Muflónka cez krížovú cestu. Cez kameňolom nie je bežne možný prístup do Skalného sanktuária.

Prípadnú výnimku prepravy autobusom cez lom pre pútnikov starších, resp. pútnikov so zdravotnými obmedzeniami je možné pri zhode určitých priaznivých okolností (sobota, počasie, sprievodné vozidlo) vopred dohodnúť na vyššie uvedených telefónnych číslach.

Slávenie pravidelných sv. omší a Hodinka k Božiemu milosrdenstvu sa nebude konať v prípadoch mimoriadne nepriaznivého počasia (nezjazdná cesta od Muflonky, celodenný dážď, lokálna búrka).

 

Ježišu, dôverujem Ti!