Darujte 2 % z Vašich daní

Darujte 2 % z Vašich daní

Vážené spoločnosti, vážení zamestnanci, vážení podporovatelia aktivít v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov!

Skalné sanktuárium sa v ostatných rokoch stalo jedným z najrozvíjajúcejších sa pútnických miest na Slovensku. Finančné krytie budovaných sakrálnych diel zabezpečuje hlavne Nadácia AGAPA Ladce.


Ak chcete pomôcť vyššie uvedeným aktivitám a tým k rozvoju výnimočného pútnického miesta, poskytnite Vaše % z podielu zaplatenej dane na účet Nadácie AGAPA. Ďakujeme tak za súčasných pútnikov, ako aj za budúce generácie, ktoré budú navštevovať miesto, ktoré teraz vytvárame.