Nadácia AGAPA

Záhradná 144
018 63 Ladce
[email protected]
Tel: +421 / 42 4603 201

Farnosť Ladce

Farská 151/1
018 63 Ladce
[email protected]
Tel: +421 / 42 426 21 06