Tradičná národná púť do Skalného sanktuária na hore Butkov nad Ladcami 19. 5. 2018

Tradičná národná púť do Skalného sanktuária na hore Butkov nad Ladcami 19. 5. 2018

Prosíme farnosti a spoločenstvá, aby v záujme zvládnutia plynulého príchodu, parkovania a odchodu autobusov nahlásili autobusy (počet) na kontakty: e-mail: barcik.a@pcla.sk, MT 0915 795 821. Ďakujeme Vám a tešíme sa s Vami na výnimočnú duchovnú slávnosť.Výpis opatrení na zabezpečenie bezpečnosti pútnikov pri príchode na horu Butkov počas svätej omše a odchode pútnikov z hory Butkov

1. Nachádzame sa v banskom priestore, ktorý nie je bežne dostupný pre ľudí, ktorí v kameňolome nepracujú. Príjazd a parkovanie je zabezpečené smerovými tabuľami a organizačnou službou.
2. Sväté omše s hromadnou účasťou veriacich sú výnimočnou akciou, pri ktorej sú účastníci sv. omše prechádzajú v autobusoch lomovou prevádzkou.
a) Povinnosti vodičov:
• dodržiavať trasu zo spodnej etáže na 12. etáž,
• parkovať na 12. etáži na miestach určených usporiadateľmi, resp. podľa ich pokynov;
• po ukončení púte rovnakou trasou opustiť lom.
b) Povinnosti pútnikov:
• po vystúpení z autobusov nevstupovať do priestorov banskej prevádzky (napr. na okraj etáží a pod., ale po stanovenej ceste urýchlene zaujať miesto na sedenie alebo státie v areáli, kde bude slúžená svätá omša;
• pred, počas ani po svätej omši sa nepohybovať na okraji prudkých svahov, na skalách, na stromoch a pod.;
• po skončení svätej omše a vyhlásení odchodu autobusov podľa čísel nastúpiť a vrátiť sa tým istým autobusom označeným číslom.
3. Pre potreby pútnikov sú v areáli SSBM a na parkoviskách pripravené WC, pri WC na okraji lesa je úžitková voda a v samostatnom stánku bude zdarma k dispozícií pitná voda.
4. Pre prípad zdravotných problémov je k dispozícii zdravotná služba s lekárom.
5. Rovnako je k dispozícii požiarne vozidlo s požiarnikmi.
6. Počas pobytu na hore Butkov treba dodržiavať všetky operatívne pokyny usporiadateľov, ktorými budú usporiadatelia reagovať na aktuálnu situáciu.
7. Prajeme vám predovšetkým bezpečný pobyt na hore Butkov a pekný zážitok tak z duchovnej slávnosti ako aj z výhľadu na dolinu Považia.

Živý prenos z omše od 15:00 19.5.2018