Základný kameň kaplnky Božieho milosrdenstva na hore Butkov pochádza z hrobu sv. sestry Faustíny. Venovala ho Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.

Kaplnku projektoval architekt Milan Opálka z Terchovej. Svojím tvarom pripomína malú skalnú jaskyňu, v ktorej je oltár pre slávenie najsvätejšej obety svätej omše.

V presbytériu kaplnky je reliéf milosrdného Ježiša. Na pravej strane kaplnky pri vchode sa nachádza reliéf Matky Božej rozväzujúcej uzly. Na reliéfe anjel podáva Matke Božej dlhý pás zamotaných uzlov, ona ich rozväzuje a púšťa z rúk celkom hladkú stuhu, ktorú zachytáva druhý anjel. Matka Božia má pod nohami mesiac a ľavou nohou drví hlavu hada. Nad výjavom sa vznáša biela holubica. Celkom dole vidíme iného bieleho anjela, ktorý sprevádza pútnika na horu Butkov. Autorkou oboch reliéfov je výtvarníčka Kateřina Pavlicová z Ostravy. Reliéfy sú keramické a sú odolné voči poveternostným vplyvom.

 

V oltári kaplnky sú umiestnené relikvie mladých svätcov

  • Dominika Savia, patróna miništrantov;
  • Gabriela Possenti od Matky Sedembolestnej, patróna mládeže, seminaristov a študentov,
  • Gemmi Galgani, patrónky sirôt a v pokušení,
  • Márie Goretti, patrónky obetí zločinov, zneuctievania a mladých dievčat,
  • Márie od Ukrižovaného Ježiša, mala hlbokú úctu k Duchu Svätému;
  • blahoslavenej Imeldy Lambertini, patrónky prvoprijímajúcich detí.

Okrem toho sú pri reliéfe Matky Božej umiestnené relikvie

  • nazaretského domčeka, v ktorom žila svätá rodina (domček bol v rokoch 1465-1473 prenesený z Nazareta do Loreta);
  • Kataríny Sienskej, učiteľky cirkvi a spolupatrónky Európy.

 

 

Kaplnka Božieho milosrdenstva na Butkove

Novú kamennú kaplnku Božieho milosrdenstva slávnostne požehnal v sobotu 21. mája 2016 na 11. etáži  kameňolomu Butkov v Ladcoch žilinský diecézny biskup. Mons. Tomáš Galis. Práve vo Svätom roku milosrdenstva nová kaplnka  symbolicky doplnila súbor objektov v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na Butkove. Účastníkmi výnimočnej májovej soboty na Butkove, ktorú pripravili farské a obecné úrady v Ladcoch a v  Beluši v spolupráci  s Považskou cementárňou v Ladcoch, boli takmer dve tisícky pútnikov zo Slovenska, Česka, Poľska, nemeckého Bavorska, ale aj skupina zahraničných Slovákov z Kanady a rehoľné sestry z najvzdialenejšieho východného ostrova Kiribati v Oceánii.

Tejto mnohonárodnej skupine pútnikov sa prihovoril najskôr generálny riaditeľ Považskej cementárne v Ladcoch Ing. Anton Barcík: „Ešte pred štyrmi rokmi tu nebolo vôbec nič. A dnes je toto skalné sanktuárium centrom úcty Božieho milosrdenstva na Slovensku. Uznanie a poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojou námahou, talentom,  modlitbou a akoukoľvek obetou prispeli k vybudovaniu kaplnky.“ Pripomenul, že na jej vytvorení sa podieľalo 10 subjektov zo Slovenska a 4 z Moravy. Konkrétne menoval autora architektonického návrhu – Ing. arch. Milana Opálku z Terchovej a výtvarníčku Kateřinu Pavlicovú z Ostravy, ktorá je autorkou dvoch keramických reliéfov, ktoré sú súčasťou vnútornej výzdoby kaplnky. Osobitné slová uznania  Ing. A. Barcík adresoval žilinskému diecéznemu biskupovi Tomášovi Galisovi, ktorý výstavbu kaplnky priamo inicioval, pomáhal pri získavaní relikvií a pred dvomi rokmi predvídavo odobril a požehnal aj budovanie Skalného sanktuária na Butkove.

Mons. Tomáš Galis ako hlavný celebrant potom novú kaplnku Božieho milosrdenstva slávnostne požehnal. V homílii slávnostnej svätej omše  pripomenul: „V roku milosrdenstva sa nám odporúča, aby sme sa modlili, ale tiež aby sme putovali... Človek od prirodzenosti je “hommo viator“, je pútnik, ktorý od narodenia po okamih smrti putuje... Môže byť pútnikom, ktorý pozná cieľ, ale môže byť aj „blúdiacim Holanďanom“, ktorý nevie, kde ide a kam smeruje. To dôležitejšie pre nás je poznať kam. Keď putujeme na horu Butkov, vieme prečo sem ideme. V blízkosti sú tu telesné ostatky, relikvie sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny Kowalskej, ktorí sa pričinili, aby Božie milosrdenstvo bolo tak prežívané a tak napĺňané, že Boh chce byť voči nám milosrdný, no sami si nevieme poradiť, sami to nevieme zvládnuť... Ale práve tu nám dáva impulz Ján Pavol II, ktorý hovoril: Nebojte sa. Akýkoľvek strach je dielom zlého, vy sa nebojte, vy ste boží, vy ste svätí... Preto naše putovanie na ktorékoľvek pútnické miesto na svete je práve priblížením sa k tejto svätosti. Aby sme nabrali odvahu nebáť sa vlastných tieňov a nebáli sa tých strašiakov, ktoré nám – predovšetkým v rôznych snahách zničiť vieru a rozbiť rodinu – podsúva tento svet.“

 

Súčasťou slávnosti bola aj modlitba Korunky Božieho milosrdenstva, pod vedením Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva z Krakova. Výnimočnosť chvíle znásobilo aj hudobno-spevácke vystúpenie súboru The Gospel Family z Novej Dubnice so sólistom opery SND Ivanom Ožvátom. Predovšetkým ich spoločná interpretácia známe mariánskej piesne Kráľovná nebies zostane pre mnohých pútnikov nadlho nezabudnuteľným zážitkom. V závere slávnosti bola pri príležitosti požehnania novej kamennej svätyne pod otvoreným butkovským nebom podpísaná pamätná listina.