Bronzovú sochu Zmŕtvychvstalého Krista, ako symbol našej nádeje na večný život (15. zastavenie krížovej cesty), vytvoril sochár Peter Mészároš zo Slovenského Grobu. Nádherné dielo pripomína najdôležitejšiu udalosť ľudských dejín.

 

Sochu požehnal 12. septembra 2020 miestny ladecký farár Mons. Jozef Petráš.

 

Obrovský kameň, na ktorom je umiestnená socha Zmŕtvychvstalého Krista evokuje tajomstvo odvaleného kameňa z Ježišovho hrobu, ktorý sa nakoniec stáva základom našej existencie. Má veriacim pripomínať, že na konci každého ľudského utrpenia stojí oslávený Kristus, ktorý svojou obetou života premohol smrť a každé zlo. Tomuto Víťazovi je potrebné dôverovať vo všetkých osobných krížoch a trápeniach.

 

Takto víťazne končí krížová cesta na horu Butkov. Ježišove zmŕtvychvstanie je najdôležitejšia udalosť ľudských dejín. Krížová cesta obety a utrpenia s krížom a na kríži sa skončila Ježišovým pochovaním. Toto utrpenie bolo veľkým darom Božieho milosrdenstva. Na skale pod sochou Zmŕtvychvstalého Krista je text so zásadnou otázkou našej viery: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.“ Jn 11, 25-26

Veríš tomu?

Žiadny pútnik nezostane vo svojom vnútri duše bez odpovede.

 

Po modlitbe krížovej cesty vstupujú pútnici do centrálnej časti Skalného sanktuária s veľkou pokorou. Uvedomujú si, že Skalné sanktuárium je nový duchovný pilier, ktorý Boh daroval na hore Butkov Slovensku, Európe a svetu.

 

Duchovné centrum na hore Butkov povznáša dušu návštevníkov do fyzických a duchovných výšok. Človek, ktorý zažíva spiritualitu hory Butkov, ktorá sa dotkne jeho srdca, zažije viac ako „oddychový relax“ v nádhernej prírode. Ľudia zabúdajú na starosti, ktoré ich ťažia a zažívajú vnútornú radosť. Vnútro ľudí sa mení a otvára sa Božiemu pôsobeniu. V chráme pod oblohou si ľudia uvedomujú, že ekonomický rast nie je najväčším blahom. Ľudia vnímajú krásny svet okolo seba, nádherné umelecké diela a špičkovú prácu viacerých remesiel. Ľudia na tomto mieste chápu, že všetky skutky, ktoré urobíme jeden voči druhému ako aj vo vzťahu k prírode, majú dôsledky tak na kvalitu života tu na zemi, ako aj na večnosť. Je to miesto, z ktorého ľudia odchádzajú s predsavzatím „sem sa ešte vrátim“ a vracajú sa.