Nedeľa Božieho milosrdenstva na hore Butkov

V nedeľu 16.apríla 2023 Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva privítalo viac ako tisíc pútnikov, ktorý slávili svätú omšu Nedele Božieho milosrdenstva. Slávenie začalo korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú sa s pútnikmi modlil Mons. Jozef Petráš. Svätú omšu celebroval generálny vikár žilinskej diecézy CsiDr. ThLic. Martin Kramara. Vo svojej homílií povzbudil pútnikov, aby uverili v živého Krista tak, ako uveril aj Tomáš. ,, Boh odpúšťa, Boh chce dať svoj pokoj. Nech by sa čokoľvek stalo, neboj sa – príď. Boh je milosrdný! Keď je nám ťažko, keď sa dejú veci a nevieme, čo s nimi, položme ich do Ježišových rán, ktoré nás zachránili.“  Slávnostnú atmosféru umocňoval hudobno-spevácky sprievod komorného združenia MISIO z Vrútok. Počas celej slávnosti bola v zóne pokánia vysluhovaná sviatosť zmierenia.

 
Powered by Phoca Gallery