Informácia o najbližších väčších podujatiach na hore Butkov

 

 

duchovná služba  V SKALNOM SANKTUÁRIU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 

Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov je dielo Božej prozreteľnosti. Neviaže k žiadnemu mimoriadnemu predmetu, či mimoriadnej udalosti. Butkov je obrazom synodálneho kráčania  Cirkvi. Na túto horu kráčajú spolu veriaci, neveriaci, hľadajúci, ľudia túžiaci po relaxe, obdivovatelia umenia, ľudia túžiaci nájsť ticho na modlitbu, mladé rodiny so svojimi  deťmi i invalidi a starci, túžiaci vidieť miesto, o ktorom toľko počuli. Prichádzajú sem aj ľudia, ktorí milujú prechádzku a prírodu. Kráčajú všetci, každý možno s iným motívom. Všetci však prídu až pod Butkovský kríž, znak Božej Lásky, ktorá chce svojím Milosrdenstvom zachrániť každého človeka.

organizované  liturgické a duchovno-kultúrne podujatia

 

Pravidelné sväté omše a pobožnosti v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva

Pravidelná duchovná služba je každú nedeľu do 2. októbra 2022 s týmto programom:

                        13:30 h            Individuálna modlitba krížovej cesty

                                                (možnosť spoločnej modlitby organizovaných pútnikov)

14.30 h            Vysluhovanie sviatosti zmierenia (ak je vo farnosti prítomný výpomocný duchovný)

                        15:00 h            Modlitba Hodinky k Božiemu milosrdenstvu

                        15:15 h            Svätá omša

                       

Slávenie nedeľných sv. omší a  Hodinky k Božiemu milosrdenstvu sa nebude konať v prípadoch nepriaznivého počasia (celodenný dážď, lokálna búrka, nezjazdná cesta od Muflonky).

  1. NEPravidelné sväté omše a pobožnosti v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva

Privilegovaným miestom na slávenie svätej omše pre pútnikov je Kostol Božieho milosrdenstva v Ladcoch. Požiadavku na možnosť slávenia svätej omše pre pútnikov je potrebné dohodnúť aspoň týždeň vopred s Farským úradom v Ladcoch (MT 0910 911 002).

V Skalnom sanktuáriu môžu mať pútnici svätú omšu aj v inom čase, ak ich sprevádza kňaz, ktorý si slávenie sv. omše (otvorenie sakristie, prípravu oltára a ozvučenia) dohodne s nadáciou Agapa (MT 0915 795 821), pánom Mariánom Faturíkom (MT 0908 677 948), alebo so sprievodkyňou pútnikov pani Máriou Dudášovou (MT 0910 663 963). Kňaz sa musí preukázať  platným celebretom a zapísať slávenie sv. omše do knihy celebrantov.

Kňaz, ktorý nepožaduje spoluprácu so sprievodcami, zapíše slávenie sv. omše do knihy celebrantov. V tomto prípade si kňaz prinesie vlastné liturgické predmety na slávenie sv. omše.

Výstup pútnikov a organizovaných skupín je bežne možný len od chaty Muflónka cez krížovú cestu. Cez kameňolom nie je bežne možný prístup do Skalného sanktuária.

Prípadnú výnimku prepravy autobusom cez lom pre pútnikov starších, resp. pútnikov so zdravotnými obmedzeniami je možné pri zhode určitých priaznivých okolností (druhá sobota v mesiaci, počasie, dispozícia sprievodného vozidla) vopred dohodnúť s vedením cementárni. (MT 0905 717 556; 0915 795 821)

 

 

Ježišu, dôverujem Ti!