Pravidelné a nepravidelné sväté omše a pobožnosti v SKALNOM SANKTUÁRIU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 

Pravidelná duchovná služba bude od 19. júna 2021 do 16. októbra 2021 zabezpečená takto:

Sobota:

  • 11:00 Modlitba krížovej cesty (Marika Dudášová a kňazi prichádzajúcich farností)
  • 14:00 Svätá omša
  • 15:00 Modlitba Hodinky k Božiemu milosrdenstvu

Nedeľa:

  • 15:00 Modlitba Hodinky k Božiemu milosrdenstvu

Celebrantom pravidelných svätých omší v sobotu je Mons. Jozef Petráš farár v Ladcoch (resp. iný kňaz, ktorého farnosť Ladce na konkrétne termíny zabezpečí).

Modlitbu Hodinky k Božiemu milosrdenstvu v nedeľu vedie Mons. Michal Janech, výpomocný duchovný vo farnosti Ladce (resp. laik, ktorého o túto službu požiada kňaz).

Prípravu pravidelných svätých omší a pobožností (príprava oltára, ozvučenie, liturgické potreby) zabezpečia dobrovoľníci.

Pre návštevu Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva pre starších pútnikov a pútnikov so zdravotným obmedzením bude zabezpečené vyvezenie autobusmi dňa 3. júla, 7. augusta a 4. septembra 2021 o 12,30 hod zo spodnej etáže lomu (prípadne umožnená preprava vlastnými osobnými autami so sprievodom). 

Bližšie informácie tu: Pravidelná a nepravidelná svätá omša
 

Informácia o najbližších väčších podujatiach na hore Butkov