Informácia o najbližších väčších podujatiach na hore Butkov

 

Upozorňujeme  pútnikov, že do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva sa nedá dostať osobným automobilom.

Počas organizovaných akcií môžete využiť kyvadlovú dopravu autobusom z lomu Butkov alebo zaparkovať pri chate "Muflónka" a pokračovať pešo cca 1,4 km cez krížovú cestu. Pokyny nájdete na smerových tabuliach alebo u organizátorov.

 

 

Rámcový program pútí, liturgických slávení a podujatí

v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov v roku 2024

Dátum

Podujatie

Hudobný program -

Hudobný hosť

Organizátor púte, podujatia.

Hlavný celebrant

Hudobno-spevácky

sprievod

20. 6. 2024

(18.00 h)

Charitatívny koncert „Hudba bez bariér“ na podporu núdznych hendikepovaných spoluobčanov

x

Organizuje: Miroslav Buľovský

Duchovný príhovor: Patrik Sojčák, dekan

Mária Čírová, Tomáš Klus,

Martin Gyimesi a ďalší

27. 7. 2024

(18.00 h)

Benefičný koncert na podporu Pápežských misijných diel

 

x

Organizuje: PMD, Ivan Kňaze

Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius

Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup

Účinkujú

Kandráčovci + Vlasta Mudríková

24. 8. 2024

(program bude na plagáte)

Celoslovenská púť k Panne Márii Kráľovnej všetkých svätých a k Matke milosrdenstva

Karol Konárik

Vlasta Mudríková

(14.20 – 15.00 h)

p. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm.,

Generálny delegát

Karmelitánskeho rádu v ČR

Spevácky zbor Gaudium z Rakovej a operný spevák Gustáv Beláček,

sólista opery SND

14. 9. 2024

(program bude na plagáte)

Sviatok Povýšenia svätého Kríža – 11. výročie požehnania kríža

Spevácky zbor SHEMA Kysucké Nové Mesto

(14.20 – 15.00 h)

Mons. Peter Beňo,

pomocný biskup Nitrianskej diecézy

(15.30 h)

Mestský komorný orchester Kysucké Nové Mesto,

Hanka Servická

 

Poznámka:

 Informácie o ďalších podujatiach budú doplňované priebežne.

Okrem vyššie uvedených podujatí počas víkendov (hlavne v sobotu) Skalné sanktuárium navštevujú

farské púte  a spoločenstvá veriacich. Bližšie informácie získate na tel. čísle 0908 677 948, 0917 640 547,

0910 663 963, 0905 717 556.

V osobitných prípadoch možno dohodnúť pre telesne slabších, chorých a hendikepovaných pútnikov

vyvezenie na horu Butkov. Kontaktujte 0905 717 556, 0908 677 948, 0917 640 547.