Informácia o najbližších väčších podujatiach na hore Butkov

 

 

Rámcový program pútí, liturgických slávení v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov v roku 2023

 

 

Dátum

Podujatie

Hlavný celebrant, resp. organizátor

Hudobno-spevácky

sprievod

16. 4. 2023

15.00h HM a sv. omša

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Skalné sanktuárium na hore Butkov

Zahájenie púti na Butkove

CsiDr. ThLic. Martin Kramara,

generálny vikár žilinskej diecézy

„MISIO“

komorné

združenie Vrútky

29. 4. 2023

Hnutie svetlo života

Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., žilinský biskup,

organizuje kňaz Zdenko Králik

„OÁZA“

Martin Frolo

6. 5. 2023

Dismas – Slovensko-české väzenské spoločenstvo

Mons. František Rábek, vojenský ordinár, organizuje Michal Libant

Lamačské chvály

a sólisti

13. 5. 2023

Púť katolíckej televízie LUX

Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., bratislavský arcibiskup, metropolita

„KLASFOLK“

hudobné zoskúpenie

20. 5. 2023

Celoslovenská púť – Deň sv. Jána Pavla II.

ThDr. Pavol Zvara, rektor

Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme,

The Gospel Family

a

Sima Magušinová

17. 6. 2023

 

Celoslovenské stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., žilinský biskup,

 adorácia – vedie páter Michal Zamkovský

"Spoločenstvo Rieka Života"

17. 6. 2023

Od 18.00 h

Charitatívny koncert „Hudba bez bariér“ na podporu hendikepovaných spoluobčanov

Organizuje pán Miroslav Buľovský

Mária Čírová

a ďalší sólisti

29. 7. 2023

 

Benefičný koncert na podporu Pápežských misijných diel

Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius, Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, organizuje PMD

„KANDRÁČOVCI“

a

Vlasta Mudríková

19. 8. 2023

Celoslovenská púť k Panne Márii Kráľovnej všetkých svätých a k Matke milosrdenstva

Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.,

bratislavský pomocný biskup

„ADOREMUS“ Spevácky zbor a

Miroslav Dvorský

16. 9. 2023

Sviatok Povýšenia Svätého kríža – 10. výročie posviacky kríža na hore Butkov

p. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm.,

Generálny delegát 

Karmelitánskeho rádu v ČR

„GAUDIUM“ Chrámový zbor      z Rakovej