Informácia o najbližších väčších podujatiach na hore Butkov 

Oznámenie pútnikom

Plánované tradičné stretnutie s pátrom Eliasom Vellom na Butkove dňa 4. 7. 2020 sa neuskutoční z dôvodu pretrvávajúcich ochranných opatrení. Páter Elias Vella ostáva v tomto čase v kláštore na Malte.

 

Soboty Božieho milosrdenstva

(upresnenie)

Vážení pútnici do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva, drahí vozíčkari, ZŤP osoby a seniori s telesnými obmedzeniami, ktorí máte túžbu navštíviť pútnické miesto na hore Butkov!

V súlade s Rámcovým programom liturgických slávení a pobožností pristupujeme od júla 2020 k organizovaniu sobôt Božieho milosrdenstva s termínmi:

11. júla 2020
8. augusta 2020
12. septembra 2020
10. októbra 2020 (Púť k sv. sestre Faustíne Kowalskej)

Program

do 9:30 h             Stretnutie pútnikov (prichádzajúcich autobusmi) so sprievodkyňou Marikou Dudášovou (tel. č. 0910 663 963) pred cementárňou v Ladcoch.

Spoločný odchod autobusov od cementárne na parkovisko pod chatou Muflónka (kde nie je telefónny signál) bude o 9:30 h a nasleduje spoločné putovanie s modlitbou krížovej cesty.

                            Pre pútnikov so zdravotnými a telesnými obmedzeniami, ktorí nezvládnu peší výstup na horu Butkov, budú na parkovisku pred cementárňou pripravené označené autobusy, ktoré ich vyvezú do Skalného sanktuária s odchodom o 10:00 h (iba v prípade priaznivého počasia). V rovnakom čase bude umožnený vozíčkarom (ktorých osobné autá tiež zaparkujú pred cementárňou) spoločný výjazd do Skalného sanktuária ich autami so sprievodom pracovníkov lomovej prevádzky.

                            Účasť na plánovaných púťach počas sobôt Božieho milosrdenstva prosíme nahlásiť aspoň týždeň vopred z dôvodu zabezpečenia autobusov na prepravu cez kameňolom na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., príp. tel. č. 0915 795 821. Autobus cez kameňolom do Skalného sanktuária bude ZŤP osoby a starších ľudí vyvážať len v nižšie uvedených termínoch. V iných termínoch pracovných dní nebude umožnený vstup do kameňolomu z bezpečnostných dôvodov.

12:00 h                Slávenie svätej omše v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva.

13.30 – 14:00 h   Prednáška o príbehu hory, ktorá sa stala sanktuáriom.

15:00 h                Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.

15:30 h                Odchod autobusov so ZŤP osobami a staršími pútnikmi na spodnú etáž lomu.

 

Organizovanie liturgických slávností a pobožností bude rešpektovať hygienické pokyny a obmedzenia platné v čase konania pútí na horu Butkov.

V prípade mimoriadne nepriaznivého počasia, ktoré by neumožnilo pútnikom počas sobôt Božieho milosrdenstva výstup na horu Butkov, sa slávenie svätej omše, videoprezentácia Skalného sanktuária, prednáška a modlitba korunky Božieho milosrdenstva, presunú do kostola Božieho milosrdenstva v Ladcoch. V takomto mimoriadnom prípade je začiatok svätej omše v kostole v Ladcoch stanovený na 10:30 h.

 

Ďalší program Liturgických slávení a pobožností do konca roka 2020

 

10. 8. 2020 Púť k úcte sv. Filomény

Začiatok krížovej cesty od chaty Muflónka bude o 10:30 h a sv. omša o 13:00 h. (Hlavný celebrant Mons. Pavel Dokládal.)

22. 8. 2020 Celoslovenská púť k Panne Márii Kráľovnej všetkých svätých a k Matke milosrdenstva

Podrobný program bude spresnený v mesiaci júli.

 

Púte TV LUX – Modlitbové stretnutie v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva v dopoludňajších hodinách (od 8:30 h do 10:10 h).

28. 8. 2020
30. 8. 2020
4. 9. 2020
6. 9. 2020
11. 9. 2020
13. 9. 2020

 

Slávenie svätej omše v kostole Božieho milosrdenstva v Ladcoch

Počas celého roka je pre organizované skupiny a farnosti možnosť slávenia svätej omše v kostole Božieho milosrdenstva v Ladcoch s videoprojekciou o Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Po svätej omši v kostole môžu veriaci navštíviť Skalné sanktuárium a svoju púť spojiť s modlitbou krížovej cesty. Na úpätie krížovej cesty pod chatou Muflónka sa pútnici môžu odviesť vlastným autobusom.

Slávenie a čas svätej omše v kostole Božieho milosrdenstva v Ladcoch je potrebné dohodnúť aspoň dva týždne vopred s Farským úradom Ladce na tel. č. 0910 911 002.

 

Samostatné púte farností a spoločenstiev so sprievodkyňou

Samostatné púte farností a spoločenstiev, ktoré majú záujem o sprevádzanie pani Máriou Dudášovou, odporúčame organizovať v stredu a hlavne v sobotu. Ak má spoločenstvo svojho kňaza, na hore Butkov je možné aj slávenie svätej omše. Požiadavku sprevádzania púte je potrebné nahlásiť aspoň týždeň vopred pani Márii Dudášovej na tel. č. 0910 663 963.

 

Individuálne putovanie rodín, spoločenstiev a jednotlivcov

Putovanie rodín, spoločenstiev a jednotlivcov je možné v každom čase z parkoviska pod chatou Muflónka (dĺžka trasy je 1500 m, pričom úvodných 300 m je fyzicky náročnejších).

 

Dá sa očakávať, že do kalendára liturgických slávení a pobočností pribudnú ďalšie termíny väčších pútí. O týchto termínoch ako aj o presnom čase pobočností konaných v nedeľu popoludní budú informácie uvádzané na www.krizbutkov.sk a www.ladce.fara.sk.