Informácia o najbližších väčších podujatiach na hore Butkov

 

29. 8. 2019 Tradičná národná púť (zmena zo septembrového termínu)

12,15   Modlitba Krížovej cesty so sprievodom speváckych zborov

15,00   Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva

15,15   Mariánske piesne

15,30   Svätá omša - Hlavný celebrant Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

 

 

Pútnici, ktorí sa chcú zúčastniť modlitby krížovej cesty, by sa mali dostaviť na parkovisko pod chatou Muflónka najneskôr do 12,00 hod. Pútnici, ktorí sa chcú zúčastniť len sv. omše a netrúfajú si na peší výstup cez krížovú cestu, by sa mali dostaviť na 1. etáž lomu Butkov najneskôr do 15,00 hod.