Informácia o najbližších väčších podujatiach na hore Butkov

 

Duchovná služba

V SKALNOM SANKTUÁRIU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 2022

 

Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov je dielo Božej prozreteľnosti. Neviaže k žiadnemu mimoriadnemu predmetu, či mimoriadnej udalosti. Butkov je obrazom synodálneho kráčania  Cirkvi. Na túto horu kráčajú spolu veriaci, neveriaci, hľadajúci, ľudia túžiaci po relaxe, obdivovatelia umenia, ľudia túžiaci nájsť ticho na modlitbu, mladé rodiny so svojimi  deťmi i invalidi a starci, túžiaci vidieť miesto, o ktorom toľko počuli. Prichádzajú sem aj ľudia, ktorí milujú prechádzku a prírodu. Kráčajú všetci, každý možno s iným motívom. Všetci však prídu až pod Butkovský kríž, znak Božej Lásky, ktorá chce svojím Milosrdenstvom zachrániť každého človeka.

Skalné sanktuárium je možné kedykoľvek navštíviť individuálne alebo organizovane s dodržaním aktuálnych usmernení Ministerstva zdravotníctva SR.

Návrh väčších liturgických a duchovno-kultúrnych podujatí

Dátum

Púť (slávenie liturgie, kultúrne podujatie)

Hlavný celebrant (resp. vedúci podujatia)

Hudobno-spevácky sprievod

14. 5. 2022

Púť slovensko-českého väzenského spoločenstva DISMAS (vybraní väzni a ich rodiny)

Mons. František Rábek, ordinariát OS a OZ SR

Lamačské chvály (Braňo Letko)

21. 5. 2022

Pravidelná veľká jarná púť – výročie narodenia sv. Jána Pavla II.

 

Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS + sólisti

2. 7. 2022

Púť pri príležitosti česko-slovenského bratstva

 

 

Mons. Jozef Petráš

(s možnou účasťou pátra E. Vellu z Malty)

Slovenský a český hudobno-spevácky zbor (v tradičných krojoch)

5. 7. 2022

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Kňazi pútnici

spevák

speváčka + organ

29. 7. 2022

Benefičný koncert

Pápežské misijné diela

 

Ivan Kňaze - národný riaditeľ Pápežských misijných diel spresní sa

 

20. 8. 2022

Pravidelná veľká jesenná púť – Panna Mária Kráľovná a Matka milosrdenstva

Mons. Bernard Bober
košický arcibiskup - metropolita

The Gospel Family a sólisti

15. 9. 2022

Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska

Kňazi pútnici

spevák

speváčka + organ

18. 9. 2022

Púť – Sviatok Povýšenia Svätého Kríža

Mons. Jozef Petráš, ladecký farár

spevák

speváčka + organ

 

 A. Pravidelné sväté omše a pobožnosti

v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva

Pravidelná duchovná služba bude každú nedeľu od 1. mája 2021 do 2. októbra 2022 s týmto programom:

                        13:30 h            Individuálna modlitba krížovej cesty

                                                (možnosť spoločnej modlitby organizovaných pútnikov)

                        15:00 h            Modlitba Hodinky k Božiemu milosrdenstvu

                        15:15 h            Svätá omša

                       

Celebrantom pravidelných svätých omší bude Mons. Jozef Petráš, farár v Ladcoch  (resp. kňaz, ktorého farnosť Ladce na konkrétne termíny zabezpečí).

 

 B. Nepravidelné sväté omše a pobožnosti

v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva

Privilegovaným miestom na slávenie svätej omše pre pútnikov je Kostol Božieho milosrdenstva v Ladcoch. Požiadavku na možnosť slávenia svätej omše pre pútnikov je potrebné dohodnúť aspoň týždeň vopred s Farským úradom v Ladcoch (MT 0910 911 002).

V Skalnom sanktuáriu môžu mať pútnici svätú omšu aj v inom čase, ak ich sprevádza kňaz, ktorý si slávenie sv. omše (otvorenie sakristie, prípravu oltára a ozvučenia) dohodne so sprievodkyňou pútnikov pani Máriou Dudášovou (MT 0910 663 963) alebo pánom Mariánom Faturíkom (MT 0908 677 948), preukáže sa platným celebretom a zapíše slávenie sv. omše do knihy celebrantov.

Kňaz, ktorý nepožaduje spoluprácu so sprievodcami, zapíše slávenie sv. omše do knihy celebrantov. V tomto prípade si kňaz prinesie vlastné liturgické predmety na slávenie sv. omše.

Výstup pútnikov a organizovaných skupín je bežne možný len od chaty Muflónka cez krížovú cestu. Cez kameňolom nie je bežne možný prístup do Skalného sanktuária.

Prípadnú výnimku prepravy autobusom cez lom pre pútnikov starších, resp. pútnikov so zdravotnými obmedzeniami je možné pri zhode určitých priaznivých okolností (sobota, počasie, sprievodné vozidlo) vopred dohodnúť s vedením cementárni.

Slávenie pravidelných nedeľných sv. omší a  Hodinky k Božiemu milosrdenstvu sa nebude konať v prípadoch mimoriadne nepriaznivého počasia (nezjazdná cesta od Muflonky, celodenný dážď, lokálna búrka). V takomto prípade bude svätá omša slávená o 15:15 h vo farskom kostole Božieho milosrdenstva v Ladcoch.

 

Ježišu, dôverujem Ti!

 

Bližšie informácie k jednotlivým liturgickým sláveniam budeme aktuálne zverejňovať.