Novú zvonicu sv. Jána Pavla II. slávnostne požehnal v sobotu 23. mája 2020 v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov žilinský diecézny biskup Tomáš Galis.  

Svedkami tohto podujatia mali byť pôvodne tisícky účastníkov celoslovenskej púte k storočnici narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. Kvôli hrozbe pandémie  bola však  májová púť zrušená a bohoslužba bola prispôsobená aktuálnym hygienickým a bezpečnostným opatreniam. Jej účastníkmi boli predovšetkým miestni veriaci z farností z Ladiec a Beluše, ako aj individuálni  náhodní turisti a pútnici z iných regiónov Slovenska. “Nie je dôležité, koľko nás tu je,“ poznamenal v úvode biskup Tomáš Galis. “Oveľa dôležitejšia je tá vnútorná energia, to vnútorné nadšenie, tá vitalita zvnútra.“

Nie je náhoda, že kamenná monumentálna zvonica k úcte sv. Jána Pavla II. bola postavená práve na tejto hore, z ktorej sa 130 rokov ťaží kameň,“ pripomenul  Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ Považskej cementárne, v areáli ktorej sa Skalné sanktuárium nachádza. “Veď Karol Wojtyla ako mladý muž takmer 4 roky pracoval v kameňolome. Táto tvrdá práca  bola iste jednou z príprav na naplnenie poslania, aby zmenil dejiny sveta. Mal rád hory a miloval Slovensko. Takže zvonica je na pravom mieste, je na hore na Slovensku, na mohutnom skalnom masíve, z ktorého vyžaruje pevnosť a bezpečná opora. Vo vnútri tejto hory tikajú kamenné hodiny nie po sekundách a hodinách, ale po tisícročiach a miliónoch rokov. Tie hodiny sú pre prichádzajúcich pútnikov lekciou o našej nepatrnosti a dočasnosti,“  uzavrel A. Barcík.

Nová zvonica je vysoká 8 metrov. Jej výstavba trvala sedem mesiacov.  Zvon váži 280 kg a uliali ho  dvaja Michalovia - otec a syn Trvalcovci -  zvonári zo Žarnovice, ktorí si za svoje dielo na Butkove vyslúžili  v sobotu aj potlesk pod otvoreným nebom.

Žilinský diecézny biskup pripomenul: „Požehnávame dnes zvonicu a zvon Jána Pavla II., ktorý bude oznamovať, že toto je nie obyčajný vrch. Aj tu je miesto, kde Pán nám chce byť zvlášť blízkym. Je to i mariánske miesto. A napokon je to i miesto, kde sa v hojnej miere dáva Božie milosrdenstvo... Nech teda z tohto miesta ideme aj my premenení, lebo môže to byť pre nás aj hora premenenia. A nech nás Pán cestami nášho života, každého jedného tam, kade pôjdeme, sprevádza svojim svätým duchom.

Na slávnosti zaznel aj autentický hlas Jána Pavla II. a niekoľko jeho odkazov Slovákom. Na jeden z nich nadviazal vo svojom príhovore aj Anton Barcík: „Po sto rokoch od narodenia Jána Pavla II. bude srdce zvona s jeho menom tu na hore Butkov zvolávať k modlitbám a liturgii. Súčasne bude odbíjať náš čas, ktorý nám je tu na zemi darovaný. Zvon sv. pápeža nás bude v duchu jeho kréda „Nebojte sa“ vyzývať, aby sme sa zmenili. Keď sa zmeníme osobne  a v rodinách,  budeme formovať budúcnosť národa, potom môžeme zmeniť aj spoločnosť.

Výnimočná bohoslužba sa začala modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a vyvrcholila modlitbou Loretánskych litánií pri soche Panny Márie.

Dôstojný hudobno-spevácky sprievod bohoslužby zabezpečili speváčka Vlasta Mudríková, operný spevák Gustáv Beláček a hudobník Juraj Hort.