Ako sa dostanete do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov nad Ladcami?

 

Okrem nášho textového usmernenia vás cez obec Ladce budú navigovať aj smerové tabule.

 

  1. Verejnou hromadnou dopravou od Železničnej stanice Ladce

Po vystúpení z vlaku a opustení Železničnej stanice Ladce odbočíte doprava, popri železnici prejdete cca 350 m a za podchodom popod železničnú trať budete mať po pravej ruke Považskú cementáreň, a. s. Ladce. Trasa pod chatu Muflónka je od Železničnej stanice Ladce značená žltou značkou. Popod železničný podjazd sa dostanete (po pravej strane) k parkovisku Považskej cementárne, a. s. Ladce.

Pokračujte podľa bodu 4.

 

 

  1. Ak prichádzate autom po diaľnici zo smeru od Bratislavy

Približne na 145 km zídete z diaľnice, smer Ilava, Pruské, Ladce, a na konci privádzača odbočíte doprava. Po cca 500 m na kruhovom objazde použijete 3 výjazd. Prejdete cez mesto Ilava, obec Košeca a dostanete sa do obce Ladce. Približne v strede obce, na úrovni reštaurácie Kopyto odbočíte doprava, po 200 m vás hlavná cesta (pri pošte) nasmeruje doľava a po nej sa popod železničný podjazd dostanete (po pravej strane) k parkovisku Považskej cementárne, a. s. Ladce.

Pokračujte podľa bodu 4.

 

 

  1. Ak prichádzate autom po diaľnici zo smeru od Žiliny

 Približne na 153,5 km zídete z diaľnice, smer Ilava, Ladce, a na konci privádzača odbočíte doprava. Približne v strede obce, na úrovni reštaurácie Kopyto odbočíte doľava, po 200 m vás hlavná cesta (pri pošte) nasmeruje doľava a po nej sa popod železničný podjazd dostanete (po pravej strane) k parkovisku Považskej cementárne, a. s. Ladce.

 

 

  1. Od parkoviska Považskej cementárne, a. s. Ladce budete pokračovať smerom do Horných Ladiec cca 2,5 km (pešo približne 30 min.) pod kameňolom Považskej cementárne, a. s. Ladce, kde si môžete posedieť pri pamätníku sv. Barbory. Od pamätníka 150 m doprava sa nachádza salaš u Maca a Cuca, kde sa dá rovnako posedieť, oddýchnuť a občerstviť sa mliečnymi produktmi či bryndzovými haluškami (https://www.facebook.com/Sala%C5%A1-Ladce-483132895125493/).

Trasa pokračuje ďalej, teraz už cez les, najskôr po asfaltovej a neskôr po panelovej ceste, a po asi 1,5 km (20 min. pešej chôdze) dôjdete k parkoviskám pod chatou Muflónka, kde si opäť môžete posedieť a oddýchnuť pred samotnou krížovou cestou.

K Skalnému sanktuáriu vám zostáva posledných 1,4 km (30 min. pešou chôdzoz) po lesnej kamennej ceste, prvých 500 m je prudší svah, avšak samotná krížová cesta (900 m) je už len v miernom stúpaní.