Všetky základné potrebné veci na slávenie svätej omše ako:

- liturgické odevy pre kňazov a miništrantov,

- omšové víno a hostie,

- bohoslužobné nádoby a predmety (kufrík),

- liturgické knihy (misál, lekcionár a spoločné modlitby veriacich)

sú pripravené v sakristii Skalného sankturária Božieho milosrdenstva.

(info 0910 663 963)

 

{ggpkg file="c"}