Prednáška Kodet 16. 9. 2023 Butkov
Benefičný koncert - Kandráčovci 31.7.2021
Púť k Panne Márii Kráľovnej Matke milosrdenstva 22. 8. 2020
Butkov prezentácia
Svätá omša s Eliasom Vellom 5. 7. 2019 - Butkov
Stretnutie rodiny nepoškvrnenej 22.6.2019 - Butkov
KRÁĽOVNÁ NEBA NA HORE BUTKOV - Slovenská verzia
Tradičná národná púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva 15.9.2018
Tradičná národná púť 19.5.2018
Benefičný koncert Aleluja 3.6.2017 - 1. časť
Tradičná národná púť 20.5.2017
Vysvätenie kostola v Ladcoc október 2016 - 1. časť
Požehnanie zvonice Jána Pavla II na hore Butkov 23.5.2020
Prednáška Eliasa Vella 5. 7. 2019 - Butkov
KRÁĽOVNÁ NEBA NA HORE BUTKOV - English version
Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista - Scénické oratórium v štrnástich obrazoch s prológom a epilógom
Svätá omša na hore Butkov 5.7.2018 páter Elias Vella
Benefičný koncert Aleluja 3.6.2017 - 2. časť
Adventný koncert Vondráčková Ladce 2016
Vysvätenie kostola v Ladcoc október 2016 - 2. časť