Tradičná národná púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva 15.9.2018
Tradičná národná púť 19.5.2018
Benefičný koncert Aleluja 3.6.2017 - 1. časť
Tradičná národná púť 20.5.2017
Vysvätenie kostola v Ladcoc október 2016 - 1. časť
Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista - Scénické oratórium v štrnástich obrazoch s prológom a epilógom
Svätá omša na hore Butkov 5.7.2018 páter Elias Vella
Benefičný koncert Aleluja 3.6.2017 - 2. časť
Adventný koncert Vondráčková Ladce 2016
Vysvätenie kostola v Ladcoc október 2016 - 2. časť