Kanonizačný obraz apoštolky Božieho milosrdenstva bol vytvorený technológiou nanotlače na sklo. Obraz pri hrobe sv. sestry Faustíny v kláštornej kaplnke pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch 31. marca 2015 požehnal páter Zdzislaw Wietrzak SJ, kňaz lagievnického kláštora. Obraz, ktorého výrobu sponzorovala firma Zibet z Myšleníc, odovzdala pre Skalné sanktuárium Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva 23. mája 2015 počas slávnosti na hore Butkov.

Do troch mesiacov bol na hore Butkov, vedľa pamätníka sv. Jána Pavla II., vytvorený pamätník s obrazom sv. sestry Faustíny. Vo výklenku pod obrazom je vložená tehla z hrobu sv. Faustíny a aj jej Denníček, ktorý obsahuje najväčší odkaz Ježiša pre naše časy, ktorým je posolstvo milosrdenstva.

 

Pamätník sv. Faustíny v Skalnom sanktuáriu na hore Butkov

K monumentálnemu 12-metrovému krížu z roku 2013 a k pamätníku sv. Jána Pavla II. z roku 2014 pribudol na hore Butkov pri Ladcoch v sobotu 12. septembra 2015 pamätník sv. Faustíny. Ako prví si ho mohli pozrieť účastníci sobotňajšej slávnosti na Butkove, ktorú pripravili farské a obecné úrady v Ladcoch a v Beluši, v spolupráci s Považskou cementárňou v Ladcoch. 

Postupným dobudovávaním tohto miesta sa dostávame za hranice akejkoľvek našej pôvodnej predstavivosti,“ pripomenul v úvode slávnosti generálny riaditeľ Považskej cementárne v Ladcoch  Ing. Anton Barcík. Popri kríži a pamätníkoch svätcov je totiž na 11. etáži kameňolomu rozostavaná aj kaplnka a pokračujú aj  úpravy  prístupovej cesty so zastaveniami krížovej cesty. “Toto miesto dostalo už aj svoje pomenovanie. Predovšetkým na základe iniciatívy niektorých  poľských cirkevných autorít dostal žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis návrh, ktorý aj odsúhlasil, aby sa toto výnimočné miesto nazvalo Skalným sanktuáriom Božieho milosrdenstva,“ oznámil pútnikom A. Barcík.

Hlavný celebrant slávnostnej sv. omše Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup, v úvode požehnal nový pamätník sv. Faustíny. V slávnostnej homílii potom spojil tajomstvo sviatku Povýšenia kríža s celoživotným pôsobením pápeža Jána Pavla II. “Trónom cirkvi je vždy kríž. Kristov kríž. Nielen ako nástroj potupy a popravy zločincov, ale aj kríž pravdy a víťazstva. V to pápež Ján Pavol II. neochvejne dôveroval počas celého svojho pontifikátu,“ zdôraznil biskup Judák a pripomenul, že aj súkromné zjavenia a denníky poľskej mystičky, sestry sv. Faustíny vnímal Ján Pavol II. ako dar pre dnešného človeka, lebo poukazujú, že milosrdenstvo je najväčšou a najvyššou Božou vlastnosťou. Hlavný celebrant uzavrel svoju homíliu slovami: „Bohu vďaka, že môžeme aj na tomto mieste, kde sa ťaží kameň, tvrdý materiál, premieňať naše ľudské kamenné srdcia na srdcia milujúce a odpúšťajúce. A preto sa za Kristov kríž nehanbime, ale sa ním chváľme , lebo len tak môžeme zvíťaziť.“

Slávnostný program doplnila aj modlitba Korunky Božieho milosrdenstva pod vedením sestier Matky Božieho milosrdenstva z Krakova. Rehoľné sestry  podrobnejšie priblížili viac ako tisícke pútnikov životný príbeh svätej Faustíny,  ako aj jej  posolstvo o milosrdenstve ako nádeji pre svet.

O hudobný sprievod slávnosti sa postarali detský spevácky zbor Labambino z Ladiec, ženský spevácky zbor z Beluše a zamatový hlas z Prahy - česká speváčka Jitka Zelenková.